Efter lång väntan är det nu äntligen dags för utställning! Planeringen är i full gång och vi bjuder in till:

Dalbokon – koutställning på Nuntorpsdagarna den 16 oktober 2021

Koutställningen för kvigor och mjölkkor är öppen för hela Sverige och det kommer även arrangeras Showmanship. Domare för utställningen är Albert Kuiper, Bullaren (europeisk domare)

Preliminärt program:
10.00 Showmanship
11.30 Bedömning Holstein
13.30 Bedömning SRB
15.30 Avslut

Anmälningsavgift:
Anmälningsavgiften är 400 kronor per ko och vid tre eller fler kor av samma ras är avgiften 200 kronor per resterande ko. Per kviga är avgiften och 200 kronor, även för de som går i Showmanship. Anmälningsbekräftelse och faktura skickas när anmälan kommit in.

Hälsoregler och etiska regler är samma som för andra utställningar, intyg finns nedan och skrivs ut och skickas in tillsammans med anmälningsblanketten.

Champion för SRB och för Holstein belönas med fint pris!

Anmälan senast torsdag 30 september 2021. Anmälan skickas till maria.eriksson@srb-foreningen.se eller SRB-Föreningen, Råby 2003, 242 92 Hörby. Anmälningsblanketten finns nedan.

Vid frågor kontakta:
Daniel Jensen 070-951 21 24
Leif Larsson 070-622 60 92

Välkomna!

Dagen arrangeras tillsammans med Vänersborgs kommuns hållbarhetsvecka samt med:

Anmälningsblankett

Intyg:
Hälsoregler
Etiska regler
SJVFS 2015:17