Måndagen den 27 februari kl. 10 – 18

anordnar ungdomsgruppen en kurs i

AVEL PÅ BESÄTTNINGSNIVÅ.

Kursen är förlagd på Aspa gård i närheten av Askersund. Gården har 320 årskor, varav 85 % SRB, som mjölkas av fyra robotar.

• Fredrik Pettersson, kunnig och engagerad avelsrådgivare på Växa Sverige, delar med sig av sin kunskap om bl.a. grunderna i exteriörbedömning genom både teori och genomgång av verkliga exempel från besättningen.

• Elin Svensson, en av ungdomsgruppens medlemmar, berättar om sitt examensarbete ”Avel för att uppnå ökad livslängd och hög livstidproduktion hos mjölkkor”.

Detta är en dag för dig som vill lära dig grunderna för avel på besättningsnivå eller som vill fördjupa dina kunskaper om avel. Här kan du få tips om vad man bör tänka på när man sätter upp avelsmål för den egna besättningen eller utvecklar ett redan påbörjat avelsarbete. Det kommer bli mycket tid för diskussioner och frågor.

Efter kursens slut finns möjlighet, för dig som vill, att stanna kvar och fortsätta samvaron med bastubad och lättare tilltugg. Övernattning kan ordnas.

Kostnad för kurs inklusive mat:

för medlemmar 150 kr, icke medlemmar 250 kr.

Anmälan senast 20 februari till Björn Johansson, tel. 0702639784 eller ivarironfist@hotmail.com