Barnen är fortfarande hemma från förskolan pga snorighet och det mesta ställs in pga av corona viruset. Igår skulle vi tex haft en vidareutbildning för ”Vila” (man måste gå en kurs vartannat år för att behålla sin behörighet), men det är inställt av förklarliga skäl. Däremot så hade vi årsavstämning för Vila med vår besättningsveterinär. Det stora (förutom genomgång av alla siffror) var att vi satte ett nytt tydligt mål för det kommande ”Vila” året. Mastibehandlingarna ska ner till 15 %, idag är vi runt 20 % (!). Då pratade vi runt produktionsmål men även aktivietsmål- dvs HUR ska vi nå dit vi vill? Det blev lite mer konkret då faktiskt. Så nu är det bara att bita i det och kämpa på..:) Bla ska vi sänka andelen staf aures kor till 20 %, bla genom att titta över mycket runt sinläggningen (om de blir smittade där) så att vi inte får många nya samt att gallra ännu hårdare i den gruppen.

Jag håller mest på med kontorsjobb och vi försöker att lösa dagarna med alla barn för att kunna genomför allt (tur att farmor till barnen ställer upp i ur och skur!) Så jag kan väl inte påstå att jag är väldigt produktiv emellanåt…

Men har bla annat gjort klart en så kallad SOP (standardrutin dvs) ang vad man ska tänka på när man hanterar/har hanterat våra kor som är smittade med staf aures, bilden nedan ska tex förstärka texten att man ska byta handskar innan man mjölkar en boxko i boxen som inte har staf aures, om man har mjölkat sådana kor innan. (det råkade vara en svart ko i boxen 🙂 ) Det kom ett önskemål om detta på senaste personalmötet för att förtydliga vad man ska komma ihåg.

Sedan är det en del jobb med MKB´n som kompletteringarna ska vara inne till snart samt kalvstallet. Nu har vi i alla fall kommit så långt att det ska bli en ”riktig” ritning uppritad av byggrådgivaren.

Bygget på verkstaden rullar på, har varit plåtsättning på väggarna den här veckan hittills. Samt reparation av en utgödsling under den sk gr 7 (kvigkalvar 4-6 månader).