I samband med VÄXA Sveriges fullmäktigedagar på Örnsro, Skara invigdes VikingGenetics nya tjurstall. Stallet som rymmer 56 tjurar är  byggt intill Hilton. Det nya stallet fick i samband med invigningen namnet Torsholm.

Bandet klipptes av VikingGenetics ordförande Lars-Inge Gunnarsson och VD Claus Fertin höll invigningstalet. Därefter var det visning och mingel.