IRCC konferensen (international Red Cow Conference) hölls i Schleswig Tyskland 3-6 maj

I samband med konferensen anordans studieresa med gårdsbesök. Första kvällen var det Angler utställningen ”Suderbarup am Abend”.

Utställningen hölls i Anglen-Halle där det tidigare har varit ett center för Anglerrasen. Det började med mingel en timme där vi bjöds på tilltugg och dryck.Sedan fick vi gå in i djurstallet där utställningsdjuren var och det var väldigt intressant hur deras kor såg ut. Det jag reflekterade över var att många var plana över korset och att det var mycket inslag av holstein i korna.

DSCF1257

 

 

DSCF1261

Lars-Erik Karlsson med en av utställningskorna en femte kalvare efter Peterslund

De första tre grupperna var dottergrupper efter tre tjurar som används i Tyskland. Den första gruppen var efter en tjur som heter Elkor och han har Torpane som morfar. Den andra gruppen var efter en tjur som heter Impalu och han har Ascona som far. Den tredje gruppen var efter en tjur som heter Kandy och han har Bahama som far.

Efter dottergrupperna kom det yngre förstakalvare och äldre förstakalvare . När vinnarna hade korats så var det direkt championat på yngre kor. Därefter kom andra och tredje kalvare och direkt efter det korades champion på dessa klasser. Direkt efter det kom de äldre korna in det var först fjärdekalvare och sedan femtekalvare och äldre. Den äldsta kon var en åttonde kalvare och hon var riktigt fin. Hon har ingen för oss känd tjur i sina gener. Hon blev inte champion men hon fick pris för högsta produktion för de kor som deltog på kvällens koutställning. Hon blev reservchampion för de äldre korna.

 

 DSCF1265 

När grand champion skulle utses kom de tre championkorna från de olika klasserna in. Domaren gick i vanlig ordning runt och tittade på de fina korna. När han hade bestämt sig ställdes korna upp och sedan släcktes ljuset. Det blev helt mörkt i lokalen. Efter ett par minuter började ljuset blinka snabbt och hög pampig musik spelades och kvar på banan stod den ko som domaren hade utsätt till grand champion. Vilket effektfult slut på en trevlig utställning!

Jenny Thorstensson

DSCF1290

Domaren Guido Simon, Sundern utsåg till Grand Champion fjärdekalvaren 76 Hillary efter Baldo/Fyn Cent.

DSCF1276