Jag lovade häromveckan en fortsättning på hur vår kalvuppfödning går till.

När kalvarna flyttar från småkalvboxarna vid 14 dagars ålder så hamnar de antingen i ”gamla ladugården” eller i ”plåthallen”.

Gamla ladugården är den som byggdes 1973 och inhyste 26 kor i långbås. Där mjölkades det kor till år 2002. Därefter var det bl.a inhysning för insemineringskvigor och sedan sinkor innan det blev kalvstall. Kalvarna flyttar in i en box med halmbädd och utfodras där med syrad mjölk i en så kallad ”Öjeby amma”. Vi ger dem motsvarande 10 liter mjölk/kalv och dag. Avvänjs sedan vid 55 dagars ålder.

DSC_0196

DSC_0198

Andra alternativet är alltså Plåthallen, det är en båghall som vi har delat av på mitten så att det är 7 kalvar i varje grupp. Här utfodras kalvarna i napphink med mjölktaxin. Avvänjs vid samma ålder som i det andra systemet.

DSC_0191