Örnsro Skara tisdagen den 9 dec kl 10-16

kaffe från kl 09:30

PROGRAM

FÖRETAGSUTVECKLING-AVELSSTRATEGI

Per Larsson, Kårtorps Lantbruk, Tibro

driver tillsammans med fadern Tore gården med 190 SRB kor i ekologisk produktion.

Nytt kostall 2009, mjölkning med GEA robot

HAR STORLEKEN PÅ KORNA BETYDELSE ?

Emma Carlén, Växa Sverige

DJURFÖRSÖRJNING-AVEL PÅ BESÄTTNINGSNIVÅ

Emma Carlén, Växa Sverige

GENOMISK TOPPBESÄTTNING

Alf Eriksson

ÖVERSYN OCH EV REVIDERING AV NTM

Genomgång av dagens NTM – diskussion och förslag till eventuell revidering.

Hans Stålhammar, VikingGenetics.

Detta inför NAV (Nordisk avelsvärdering) möte i Köpenhamn den 13 januari.

AKTUELLT FRÅN VÄXA SVERIGE OCH VIKINGGENETICS

Tjurvisning under dagen.

Anmälan senast 2 december på 0511-26798 Konferens avgift 150 kr

Inbjudan SRB avelsdag dec 2014  pdf