I dagarna blev Svensk Mjölks rapport djurhälsa klar. Den visar på fortsatt postiva siffror för SRB.

Se rapporten på nedanstående länk

http://www.svenskmjolk.se/Om-oss/Publikationer/Statistik/Lagesrapport-Djurhalsa/