220 deltagare deltog på mjölkföretagardagen  i Västerås.

Kajsa Pettersson mjölkföretagare från Fornby Gård , Avesta hälsade  alla välkomna.

Hon tyckte att vi mer skulle fokusera på fördelarna som vi har i Sverige med bland annat bra hälsoläge och lägre markpriser än många andra länder. Hon påminde också om att det är nomineringstid för förslag på fullmäktige till Växa Sverige.

Sanna Soleskog mjölkföretagare från Övrabo Gård, Tranås var dagens moderator.

Palle Borgström från  ARLA Foods lämnade positivt besked ang mjölkpriset som höjs i februari.

Rune Larsson ultradistans löpare från Trollhättan berättade om hur man kan hantera utmaningar.

För att nå ditt man vill behövs

* Klar och tydlig målbild

* Bra vägbild så man är beredd på vilka svårigheter som kan dyka

* Passion

 DSCF1700 Albin en av de yngsta deltagarna i Västerås

DSCF1694