Sista dag för inlämning av motioner till SRB stämman är 30 april.

Maila till lina.ragnarsson@srb-foreningen.se eller skicka SRB föreningen, Box 64, 532 21 Skara