Årsmötet hölls i Alterbruk utanför Piteå.
Anki Sandin, Älvsbyn omvaldes till ordförande. Maria Lidström, Älvsbyn och Jan G Nilsson hade tackat nej till att fortsätta i styrelsen, så Åsa Karlsson, Boden och Jan Enström, Marieberg nyvaldes in i styrelsen. Till suppleanter valdes Viktoria Wahlberg och Gela Boqvist. Ekonomin är god, trots att man under förra året investerade i haki-ställningar för att ha på utställning, istället för att hyra. Under året har förutom anordnande av utställningen Norrkon även hållits ett kalvläger på Isakgården i Älvsbyn, där 11 barn och ungdomar deltog. Ledare var Caroline Öberg och Linn Gullberg. Lägret avslutades med grillfest för alla. Anki berättade om resan ner till Elmia, där hon och Caroline Öberg ansvarade för 4 kor, 2 egna och en SRB från Luttugården, och en till HOL från Rossvik. Caroline deltog i showmanship för ungdomar som visar kor och vann, för andra gången i rad!
Diplom delades ut till förtjänstfulla kor: Högsta livstidsavkastning var 387 Stora ägd av Sten Pettersson, Piteå. Stora har hittills mjölkat över 115 ton. Högsta avkastning under förra kontrollåret var 381 Hilma ägd av Luttugården AB, Övertorneå. Hilma mjölkade 15370 kg ECM.
Efter mötet, som avslutades med lunch, var det besök på Frigivagård, Herbert och Anna Britta Nyman. År 2000 gick dom från 30 kor till 160, när dom byggde en ny ladugård. Från början var det mest SRB i besättningen, men när dom skulle köpa så mycket djur så var det mest HOL som gick att få tag på. Och eftersom dom gick över till fullfoder så ”gick” dom på myten om att SRB inte skulle funka, så dom började korsa bort SRB. Sen konstaterade dom att så blev det inte alls, så idag är det SRB på SRB och HOL på HOL som gäller. Huvudfokus är juver och ben. Både Herbert och Anna Britta seminerar och dräktighetsundersöker själva. Gården har 6 anställda inkl. ägarna. Man brukar 300 ha varav 200 är arrende. 49 olika markägare.. Därav är 130 ha ensilage, 3 skördar. 110 spannmål, 40 ha kvigfoder och 30 ha beten. 2013 var dom pionjärer och startade upp en egen biogasanläggning, som försörjer hela gården med egen värme. Närmast i framtidsplanerna ligger ett nytt kalvstall, då småkalvarna idag bor i kornas stall. Olika lösningar diskuterades över smarrig tårta innan avslutningen.