I tisdags gjordes en uppdatering av de traditionella och genomiska avelsvärderna, samt BxD och Interbull. I början av nästa vecka kommer avelsvärderna finnas tillgängliga i MinGård. Det som gjorts i den traditionella avelsvärderingen denna gång är att man uppdaterat genetiska grupper för RDC, vilket påverkar den genetiska trenden. Äldre kor, födda på 80- och 90-talet, har tappat mer i mjölkindex och därmed även i NTM.

Korrelation i NTM mellan körningarna är som förväntat för tjurarna. Höga korrelationer, närmre 1, för de äldre tjurarna och lägre för yngre tjurar på grund av att det tillkommer mer information för dessa mellan körningarna. För korna är korrelationen för äldre djur lägre på grund av de nya genetiska grupperna.

Ser man till ändringar i NTM med den nya avelsvärderingen är det flest tjurar i gruppen som ökar eller minskar med 1 enhet. Detta gäller även för kor men andelen kor som ökat eller minskat med mer än 6 enheter är 5 %. Motsvarande för tjurarna är 0,5 %. Av de svenska röda tjurarna är det VR Trond som ökat med flest enheter; från 11 i NTM till 17. Här är det främst mjölkindex och kalvningsegenskaper som ökat. Den svenska tjur som minskat mest är VR Guidett som gått från 1 i NTM till -6.

Tjurar som ökat NTM-enheter är:
VR Fix: + 8
VR Trond: + 6
VR Froberg: + 5
VR Fransco: + 4
VR Hjulle: + 4
VR Lister: + 3
VR Henrik PP: + 3

Tjurar som minskat NTM-enheter är:
VR Fredrik: – 5
VR Bourne: – 5
VR Redbull: – 5
VR Fridolf: – 6
VR Guidett: – 7
VR HipHop: – 10
VR Horne P: – 11
B King: – 13
VR Boris: – 17

Kommande publiceringsdatum för genetiska avelsvärden är 7/9 och 5/10. Traditionell avelsvärdering tillsammans med genomisk avelsvärdering genomförs den 2 november.

Mer om senaste NAV-körningen i nyhetsbrevet + artiklar på NAVS hemsida: www.nordicebv.info samt i NAVs nyhetsbrev.