Gotlands SRB klubb bjöd på soliga dagar när SRB stämman hölls den 4-6 augusti.

Arrangemanget börjde på söndagen på Lövsta naturbruksgymnsium utanför Romakloster.  De trehundra deltagarna kunde njuta av en fantastiskt fin kväll .Med  Riksmästerskap i exteriörbedömning  tipspromenad och förtäring.Guld & Silver sponsorer var på plats med montrar. Det fanns också möjlighet att se lagården.

 

20130804_20045020130804_192507

Det finns god tillväxt i föreningen

 

 

20130804_184735

Hallands SRB klubb med glada miner. De är nästa års arrangör av stämman.

Måndag 5 augusti

SRB föreningens årsstämma hölls på konferensanläggningen Visby Strand congress . Ca 150 deltog på stämman. 

Stämman inleddes med att föreningens ordförande Mats Eriksson hälsade alla välkommna.

Därefter var det dags för inlägg från Guldsponsorerna  Björn Jansson Region Gotland-och Marita Wolf ordförande i  Växa Sverige .Sam Graham lantbrukare från Australien berättade om hur han utvecklat sin besättning med hjälp av genetik från i första hand Sverige och också från Finland och Danmark.Marie Gustafsson berättade och visade bilder från sin stipendieresa till Storbritannien anordnad av World Ayrshire Federation.

Till presidie valdes  ordförande Lars Olsson, Ljugarn och till  vice ordförande Björn Dalström, Lärbro.

Vid valen omvaldes de i tur avgående ledamöterna. Ny revisorer efter Håkan Wärling som avsgat sig omval var Per Göransson, Holmsveden

De frågor som diskuterades mest var förslaget till nya stamboksregler som antogs efter några justeringar samt ungdomsgruppens medverkan på styrelsemötena. 

Vad gäller årets motioner beslutade stämman enligt styrelsens förslag med någon justering.

PDF fil  Motioner 2013

 PDF fil Motions svar 2013

Prisutdelning till årets pristagare se separat inlägg.

Dagen avslutades med festmiddag med dans på Visby Strand .

Tisdag 6 augusti

Studie besök hos Mats Ronström och Marie Johansson, Eksta Lädarve, Klintehamn nybyggd lagård med robot. Besöket avslutades med Eksta hembygdsgård var det dags för hemfärd.

DSCF1410

Mats Ronström presenterar gården

 

DSCF1419

 

Den nybyggda lagården

DSCF1406

Deltagare  på gårdsbesöket

 

Stort tack till Gotlands SRB klubb för det välordnade arrangemanget.