Efter lång tid har reparationsavdelningen på gården äntligen kommit till den nästintill oumbärliga  påfösningsgrinden som vi har i uppsamlingsfållan innan mjölkningen. Det har varit många utgödslingsreparationer, gödselpumpshaverier, ensilageklippskollaps som tyvärr har fått gått före. Den här veckan har en granne även varit inlejd för att hjälpa till med denna reparation, det är inte så många timmar på förmiddagen som uppsamlingsfållan är ledig så att det går att vara där och laga. Grinden är inte helt klar, det är några smågrejor kvar att fixa, men den fungera hjälpligt nu i alla fall. Man behöver verkligen något som puttar fram korna till mjölkningen, annars är det ett evigt springande upp och ner i karusellen för att få dem att gå framåt. Detta medför även att mjölkningen tar längre tid och korna blir därmed ståendes länge och blir ännu segare att röra sig framåt. Ond cirkel snabbt helt enkelt.

Idag hade vi ett studiebesök från Åland, en gård med ungefär lika många kor som hos oss som var runt och kikade i området med sina anställda. Det var maken som träffade dem, jag och Edvin var på 1,5 års kontroll och vaccination.