Kallelse till Årsmöte med Skånes SRB-klubb måndagen den 1 april 2020 med start kl 19.00 hos Anders Tuvesson, Skottet Magnarp

Mat serveras till självkostnadspris.

Anmälan till Skånesemin 0415-19500 senast den 27/3 (meddela om man vill ha specialkost).

Välkomna hälsar styrelsen