Torsdagen den 27 februari kl. 19.00

 Plats : Viking Genetics , Örnsro , Skara

Mat serveras under kvällen . Kostnad 60 kr / pers. 

Program

 Tomas Carlsson från Ljusfall berättar historier om SRB förr .

 Stadgeenliga ärenden.Lina Ragnarsson informerar om kommande aktiviteter .

 Pris till ko med högsta 7-årsmedeltal delas ut .

 Välkomna ! Anmälan till maten senast 24/2 till Katarina 073-9516241