Mycket stort intresse för årets SRB stämma. Lokalen var fylld till sista plats dvs över 210 personer och det var många av deltagarna som var med för första gången.

Mats Eriksson ordförande i SRB föreningen hälsade alla välkomna till stämman.Landshövding Stefan Carlsson hälsade alla välkommen till Kalmar/Öland. Sedan hade årets Guldsponsorer tillfälle att presentera sig , dessa var 

KLS, Kalmar Lantmän, Landshypotek, LRF Konsult AB, Växa Sverige och VikingGenetics.

 Till att leda förhandlingar valdes som ordförande  Lars Nilsson Christiansborg, Kalmar och som vice ordförande Anna-Kajsa Arnesson Hagby, Färjestaden.

Votering begärdes vid punkten godkännande av dagordningen en fullmäktige ville ha styrelsens förlag och motioner före ansvarsfrihet. Efter voteringen beslöt stämman att godkänna dagordningen i oförändrat skick.

Vid punkten styrelsens ansvarsfrihet begärdes sluten votering. Voteringen visade på klar majoritet för att ge styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelseval-Omval för en tid av två år

Maria Brihall, Vetlanda

Viktoria Luttu-Wahlberg, Övertorneå

Lars-Erik Karlsson, Brålanda

Christer Ljungqvist, Bor

 Nyval på Anja Dalhög, Aneby efter Thomas Carlsson, Ljusfallshammar som avsagt sig omval

Valda ledamöter 2011

Alf Eriksson, Långås, Jenny Thorstensson, Vingåker, Kerstin Bengtsson, Stehag, Mats Eriksson, Svista

Efter styrelsens konstituering valdes Mats Eriksson till ordförande och Maria Brihall till vice ordförande.

Styrelsens förslag och framställningar

Maria Brihall redovisade styrelsens förslag till revidering av Svensk Mjölks stamboksregler för Svensk Röd och Vit boskap. Förslaget har arbetas fram av Maria Brihall, Alf Eriksson och Lars-Erik Karlsson.Stämman beslöt att godkänna förslaget som ett inriktningsförslag som styrelsens arbetar vidare med för att kunna tas upp för beslut på nästa årsstämma. Förslaget skickas vidare till Svensk Mjölk för behandling och kostnadsberäkning.

Hela 31 motioner fanns att behandla vilket visar på stort intresse för föreningens verksamhet. Mer om detta i nästa nr av SRB bladet.

På stämman var det också utdelning av vandringspris, plaketter mm. Se vilka det var på tidigare inlägg.

Gotlands SRB klubb hälsa välkommen till 2013 års stämma i Visby den 4-6 augusti.

 Stämmana avslutades med tack till presidie, medverkande och alla deltagare.

Thomas Carlsson som slutade i styrelsen fick Wendelnålen nr 7. Han kom in som suppleant 1977 och valdes till ordinarie ledamot 1986. Detta var hans 40:e stämma i rad.

Här får Thomas Wendelnålen.

                                        Anja Dalhög ny styrelseledamot