Stort tack till alla våra sponsorer av hederspriser till ELMIA

Växa Sverige

Semex

Skånesemin

Rådgivarna

Sveaverken

 Klubbar

 Kronobergs koklubb

Västsvenska koklubben

Södra Älvsborgs SRB klubb

Dalarnas SRB klubb

Östergötlands SRB Klubb

Hallands SRB klubb

Skånes SRB klubb

Skaraborgs SRB Klubb

Uppsala SRB klubb