”Glöm inte anmäla din ko till SARA-klassen. Senast 14 september till respektive rasförening. 1a pris 25 000 kr till Hol och SRB, 15 000 till Jersey.

För att kon ska kvalificera sig gäller följande kriterier:

-Faderns NTM > -5 (nytt!)*

-Minst 4 kalvar, laktationer

-kalvningsintervall under medeltal (13,6 mån Hol, 13,1 mån SRB och 13,4 mån Jersey)

-alla provmjölkningar i JH-klass 1-5

-mjölkproduktion 10% över rasgenomsnitt (10 829 kg ECM Hol, 10 170 kg ECM SRB, 9946 kg ECM Jersey)

 

*”På grund av det höga genetiska framsteget vi haft de senaste åren pga. genomisk selektion så har vi beslutat att revidera regeln till SARA-klassen att faderns NTM ska var 0 eller högre. Med ett nuvarande genetiskt framsteg på 4-5 NTM-enheter per år betyder det att på bara de senaste 3 åren är ökningen hela 12-15 indexenheter. Vi beslutar därför att låta faderns NTM till SARA-korna vara -5 eller högre.”

VikingGenetics/Agria