För  20:e året i rad anordnades en Djurhälso och utfodringskonferens för rådgivare och veterinärer. I år var konferens förlagd till Linköping med  250 st deltagare. Årets tema var byggnation.

En av programpunkterna var nya stallar och nya utmaningar-en diskussion om att bygga mjölkstall. 

Medverkande var lantbrukarna Per Larsson, Kårtorp, Tibro som byggt ny lagård med 190 SRB kor och Aron Cedergren, Christinelund som byggt i flera omgångar och har nu 500 HOL kor. Vi fick följa dem genom byggprocessen  och hur resultatet blivit. Rådgivarna från VäxaSverige Katarina Steen och Gunilla Blomqvist har varit med i byggprocessen. Ekonom Erik Engelbrekt  visade på vad kan vara rimlig kapital kostnad per kg mjölk. Han pekade på tre fokus områden för att nå lönsamhet i nyinvestade mjölkförtag. Dessa är Generera intäkter från dag 1,  Arbetseffektivitet dvs antal tim/ko och Fodereffektivitet.

DSCF2261

Sedan följde föredrag om hur man ska tänka på det förebyggande smittskyddsarbetet redan i byggprocessen.

Emma Carlén från VäxaSverige höll ett föredrag med rubrik  ”Har storlekens betydelse”  när det gäller kor. Hon visade att korna blir allt större. Stora kor kan äta mer, men det påverkar inte produktionen så mycket, de kan ge högre slaktvikt , men ger sämre hälsa och hållbarhet. De kräver mer underhållsfoder och tar mer plats. Så svaret på frågan är att storleken har betydelse och att  större kor är negativa för lönsamheten.

 Sverige BVD fritt 1993 hade hälften alla nötkreatursbesättningar detta virus. Efter många års arbete är Sverige BVD fritt. Detta firades med sång och tårta med koteckning.

DSCF2263

 

SRB föreningen var med som utställare på konferensen. Vår tipstävling var populär men svår. Vinnare blev Annika Melin, Jessica Stenvall och Ingrid Andersson. Grattis !

På konferensen var det sedan seminarier med rubrik foder, djurhälsa och mangement.

Konferens avslutades med att veterinär Hasse Gustafsson gjorde en personlig tillbakablick på kornas fruktsamhet från 1948 och framåt.