I strålande väder hölls SRB föreningens vårmöte på Uddetorps Naturbruksgymnasium utanför Skara. Ett 60 tal deltagare  var med på dagen.

Först på programmet var Christoffer Studer tjuranalytiker från Ciaq Canada.

Han började med att beskriva upplägget av avelsarbetet för Ayrshire i Canada. Avelsindexet heter  LPI och består av 51 % produktion, 34 % hållbarhet och 15 % fertilitet. Genomiskt selektion används för urval av tjurar. De testar också hondjur genomiskt.

Därefter berättade han om hur SRB introducerades i Canada på 1990 talet. Målet med introduktionen var att förbättra avkastningen , hälsoegenskaperna och sänka inavelsgraden. De första tjurarna som kom var Hyllela, Dröpstad,Ingvasta och Torpane. Motståndet var först stort från Canadas Ayrshire avel. Introduktion av de svenska tjurarna förändrade mycket i avelsarbetet. Den tjur som förändrade mest var T Bruno han gav kor med hög produktion, fantastiska klövar och ben, nästan perfekt för alla hälsegenskaper enda plumpen var något djupa juver. Tjuren fick också ett enormt inflytande som tjurfader. Han menade också att att T Bruno blivit en hörnsten för moderna röda raser över hela världen. Orraryd används först nu i Canada och 2 högt genomiskt bedömda tjurar kommer senare i år.

Avelsplanen är att screena 200-300 tjurar och att använda topp testade genomiska ungtjurar som tjurfäder.

Till sist tog Chris upp framtiden för den röda rasen och han menade att de röda korna behöver bli ännu mer konkurrenskraftig pga av stor konkurrens från Holstein och Jersey. Det är en förhålladevis liten population som behöver geomiskt utbyte.

Chris delade därefter ut ett diplom/gratifikation från Semex  till uppfödaren Lars-Erik Karlsson för tjuren T Bruno.

SONY DSC

Avelsvärde för exteriör i senare laktationer

Kjell

Kjell Johansson från Växa Sverige, Uppsala presenterade en förbättring vad gäller avelsvärdering för exteriör som träder i kraft till hösten. Det blir  avelsvärden för  3 laktationer. Det är höga genetiska samband mellan laktationerna. Bedömningen av första lakationen är viktigast. Senare bedömningar ökar säkerheten på avelsvärden för korna. Vilket också innebär att det blir störst förändringar av kornas avelsvärde.

 

Nyheter från VikingGenetics

SONY DSC

Hans Stålhammar informerade om att LD projektet fortsätter 2014. Där djurägaren kan genomiskt testa hondjur till ett av VG subventionerat pris. Syftet är att förstärka referens populationen och få säkrare avelsvärde på hondjuren. Nytt är att tjurarna får officiella avelsvärden vid 10 månaders ålder. Detta blir första gången den 2 maj. I maj kommer också mjölkindexet för SRB att ändras så att vikten ökas på fett. Hans informerade också om att Geno sökt mdelmskap i NAV from 1/1 2015.

Dagen avslutades med diskussion om hur djurägarna vill ha framtidens SRB ko.

Värdefull information som tas med till ett möte i maj med NAV länderna (Finland, Danmark och Sverige) i Finland där dessa frågor ska diskuteras.

Mer kommer i nästa nummer av SRB bladet nr 2.