Nu är alla delar av nästa nummer av SRB-bladet på plats och även de första detaljerna runt föreningens digitala stämma den 4 augusti. Inbjudan i sin helhet hittar du här.

För att planeringen ska gå så smidigt som möjligt önskar vi ha er anmälan om deltagande senast den 15 juni! Efter anmälningarna kommit in kan vi ge mer information om de olika platserna där stämman kommer att hållas från, så håll er uppdaterade på hemsida och sociala medier.

Hoppas att vi hörs!