VÄSTRA SVERIGES KOKLUBB inbjuder till Vinterresa till Åland 20-22 feb 2018

 20 feb start 08:00 Brålanda ,08:30 Trestads center (Burger King)

        ev. påstigning efter väg (Grästorp Lidköping osv.)

        besök på De Laval försöks gård Hamra Tumba

        ombordstigning på färja till Åland med middag och övernattning

      21 feb  Frukost därefter besök på 3 Åländska gårdar under dagen

        Robotgård+2 stycken 300 kors gårdar

        Inkvartering på hotel med efterföljande middag

      22 feb Frukost därefter besök på ett kvighotel och ev besök på Ålands mejeri.

        Därefter kort färja 2-3 timmar och vidare på väg hem till Väst-

        Sverige hemma ungefär vid midnatt.

        Kostnad c:a 3000 kr ( alla måltider nämnda i programmet med)

        Resan kräver 30 deltagare(max40)

        Anmäl er tidigt dock absolut senast 8:e januari

                                         (från den dagen är anmälan bindande)

        Anmälan och frågor:

                                      Anders Håkansson  070-533 67 52 andhak75@hotmail.com

       Bernt Larsson    070-317 23 82 berntragtvet@hotmail.com

                   (gärna med sms uppge antal ,fullständig fakturerings-adress, personnummer, mobil)

        VÄLKOMNA att följa med

                                    gäller också medlemmar från andra klubbar vid mån av plats