Har ännu inte berättat så mycket om fodret och foderhanteringen på gården. Men vi har 2 st gröna mixervagnar som vi blandar allt foder i. Den större varianten av vagnarna används hemma på gården och den mindre till våra kvigor som vi har på den andra gården dit det är 1,2 km. En koblandning, en sinkoblandning och 3 olika kvigblandningar görs det. Korna får nytt foder 2 ggr per dag, sinkorna 1 gång  per dag samt de yngsta kvigorna och övriga kvigor (semineringsålder och dräktiga) varannan dag.

DSC_0234

Foderbordet i den äldre lösdriftsladugården, gr 2 till vänster och gr 3 till höger

Komixen består idag av: Ensilage, helsädesensilage, halm, unik, drav, 50/50 korn/vetekross, salt och mineraler. Vi utfodrar alla kor med samma mix och grupperar enbart efter juverhälsa. Ska inte fungera enligt vissa, men fungerar utmärkt här! Grupp 1 är störst och består av kor med bäst juverhälsa, grupp 2 näst störst och kor med sämre juverhälsa, men inte staf. aureus. Grupp 3 är minst storleksmässigt och består tyvärr enbart av kor smittad av staf. aureus.

DSC_0293

Blandning i den ”större” mixervagnen, eftermiddagsfodret åt korna.