Årets Kokontrollresultat visar att SRB-korna klivit över 10-tonsgränsen och medeltalet för kg ECM har ökat mycket! Läs mer här.