Fullbokad studieresa

 13-14 mars åker Kronobergs Koklubb på studieresa till bl a Fam. Jonsson Ogestad/Hyllela/Gamleby. Sveriges största mjölkföretag med 1.410 kor och stort ET-projekt. Vi besöker också Bröd. Arvidsson , Brogärdet, Järnforsen. Välmeriterad, fin SRB-besättning. Dessemellan festkväll o övernattning i Västervik . Nu fullbokad resa med 61 deltagare.