RDM-föreningen i Danmark höll sitt årsmöte fredag den 15 sep på ön Mön. SRB-föreningen var inbjuden till arrangemanget.

Först presenterade Lars Iversen ordförande i RDM föreningen aktuell statistik och vad som är på gång.

Statistik från juni 2016

Antal RDM kor 31 880

Kg mjölk 9604, kg fett 416, kg protein 342

% dödfödda 1:a kalvare  5,3, % döda kor 3 %

inkalvningsålder 25,7 mån

107 312 RDM semineringar senaste 12 mån varav  35,6 % på andra mjölkraser

Mest använda tjurarna VR Hjusticia, VR Fonesca och VR Hermit. Det är mycket stort intresse för export av RDM-djur både till Turkiet och Ryssland.

Jakob Voergaard RDM ansvarig på VikingGentics informerade om aktuellt på avelssidan. Genomisk test av hondjur ökar för varje år och besättningar står på väntelista för att komma med i LD-projektet. Kalvar födda efter ET ökar och ett ökat antal ET-födda tjurar köps in .

Studiebesök hos Karin & Bent Skovgaard, Stege. De har en lagård byggd 2011 med 210 kor. De satsar på pollade djur och har idag 40-45 pollade.

_dsc5290

Skovgaard ett av besöken

_dsc5302

Nästa besök var hos Anja & Henrik Mikkelsen, Rödby. De har 200 kor samlade i ett stall mjölkade av Fullwoodrobot. I aveln används X-vik på de bästa hondjuren och de sämsta djuren semineras med köttras främst Belgien Blue.

_dsc5310

Korna utfodrades med majs och lusern

_dsc5314

Småkalvarna var i hyddor ute se de enkla men bra foderhoarna

_dsc5316

En inte ovanlig syn bland kalvarna Belgien Blå korsning

_dsc5317

Från vänster kor efter Fergus, Leroy och Hammer