Kallelse till Årsmöte med Skånes SRB-klubb tisdagen den 11 mars 2014.

Årsmötet börjar 13.30. Värdshuset Tre Hammare i Bjärnum

Anmälan till Skånesemins växel ifall du önskar lunch. 0415-19501 senast den 7 mars.

Vi börjar med ett studiebesök hos Per-Erik Månsson Kälkarp Farstorp

Bjärnum, som kommer att visa sitt nybyggda stall. Samling klockan 10.30 Kälkarp 1225 28023 HÄSTVEDA 0451-77 00 64

Välkomna hälsar Styrelsen